YEPS x Is-bwyllgor Newid Hinsawdd

Yr wythnos diwethaf, fe wnaethom ymuno â’r Is-bwyllgor Newid Hinsawdd a oedd ar ymweliad safle â dau o ‘Tirweddau Byw’ Cyngor RhCT.

Cafodd pobl ifanc gyfle i rannu eu barn ar Newid yn yr Hinsawdd a dysgu am yr effaith gadarnhaol y gall ‘Tirweddau Byw’ ei chael ar natur leol. 🌍

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl