Cyfarfod Fforwm Ieuenctid Cynon

Cyfarfod Fforwm Ieuenctid Cynon

Mae YEPS wedi ymrwymo’n llwyr i gefnogi pobl ifanc yn RhCT i gael llais yn eu cymuned a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ble maen nhw’n byw ac i’r rhai o’u cwmpas. Ein nod yw gwneud hyn gyda 3 fforwm ieuenctid lleol yn Rhondda, Cynon a Thaf y gallwch nawr ymuno â nhw.

I gael rhagor o wybodaeth am Fforwm Ieuenctid Cynon cliciwch yma

Ar ol Ysgol
Dydd Iau
Fforwm Ieuenctid Cynon - Cyfarfod 25.01
Coleg y Cymoedd Aberdare Campus 5:00 - 7:00
Fforwm Ieuenctid Cynon - Cyfarfod 01.02
Coleg y Cymoedd Aberdare Campus 5:00 - 7:00
Fforwm Ieuenctid Cynon - Cyfarfod 08.02
Coleg y Cymoedd Aberdare Campus 5:00 - 7:00
Fforwm Ieuenctid Cynon - Cyfarfod 22.02
Coleg y Cymoedd Aberdare Campus 5:00 - 7:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.