Ffurflen Ganiatâd Clwb Ieuenctid

Cofrestru am glwb ieuenctid

Ffurflen Ganiatâd Clwb Ieuenctid

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i glybiau ieuenctid YEPS o’r 11eg o Fedi ymlaen, bydd rhai newidiadau i’ch galluogi i gael y profiad gorau posib. Mae yna uchafswm o leoedd; felly cyntaf i’r felin. Bydd angen ffurflen ganiatâd arnoch sydd ar gael i’w chwblhau a’i hargraffu isod neu gallwch gael copi papur gan eich clwb ieuenctid. Bydd disgwyl i chi hefyd gofrestru ar gyfer y canllawiau ymddygiad newydd wrth gyrraedd.

Youth club consent form

Cofrestru am glwb ieuenctid

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.