Ysgol Gyfun Rhydywaun

Ysgol Gyfun Rhydywaun 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Geraint Evans ar 07887450740 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Rhydywaun YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Crosio
Rhydywaun 3-4pm
Crefftau Creadigol gyda Sophie
Rhydywaun 3-4pm
Dydd Mercher
Pyrograffeg
Rhydywaun 3-4pm
Clwb Gwyddbwyll
Rhydywaun 3-4pm

Darpariaeth Gwyliau

pêl-baentio
Dewch i ymuno â ni am ddiwrnod llawn hwyl yn y Tasglu. Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas gan y gallech fynd yn fwdlyd iawn. Dewch â diodydd a byrbrydau ar gyfer y diwrnod. Mae dail bws 10.30am yn cyrraedd yn ôl tua 5pm
Dosbarth Llawn

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.