Ysgol Gymuned Glynrhedynog

Ysgol Gymuned Glynrhedynog 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Dan Walsh on 07768486280  neu CYOC Rhys Hopkins ar 07717432386.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymuned Glynrhedynog YMA am newyddion ysgol-benodol.

Darpariaeth Gwyliau

Traeth Aberafan
Activity day at Aberavon Beach! We will be taking sports equipment for a day at the beach, so young people will need appropriate clothing and footwear. Can wear appropriate swimwear. Please bring a packed lunch and/or money for refreshments. Bus leaves Ferndale at 10:00 and leaves Aberavon Beach at 4pm
Dosbarth Llawn