Ysgol Llanhari

Ysgol Llanhari 

Rhaglen Rhithwir Hydref 2021 – 20 o Fedi i 3ydd o Rhagfyr

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Andrew Burrows ar 07887450750 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Llanhari YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Mercher
Cynhyrchu Ffilm
B4 3:00pm - 4:30pm
Clwb Ieuenctid
Llanhari Community Centre 17:45-20:00
Dydd Mawrth
Clwb Gemau Bwrdd
YEPS Office / Swyddfa YEPS 12:20-13:00
Clwb Gemau Fideo
Hafan 3:00pm - 4:30pm
Dydd Iau
Grwp Lles
YEPS Office / Swyddfa YEPS 12:20-13:00
Dodgeball
Gym / Gampfa 3.00pm-4.00pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.