Ysgol Uwchradd Pontypridd

Ysgol Uwchradd Pontypridd 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Gareth Richards ar 07789247768 neu CYOC Steven Howells ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Uwchradd Pontypridd YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mercher
Arts & Craft
3:00pm - 4:30pm
Gaming Club
3:00pm - 4:30pm
Dydd Mawrth
Chill Out Club
3:00pm - 4:30pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.