Achlysur Dathlu 2023

Achlysur Dathlu 2023
yn
Theatr y Colisëwm, Aberdâr
Dydd Iau 15 Mehefin 2023, 6pm – 9pm

Rhaglen yr Achlysur

6.00pmDrysau’n Agor a Chofrestru
6.30pmPerfformiad gan pobl ifanc ‘The Unknown’
6.40pmCyflwyniad ac Areithiau Agored Y Cynghorydd Morgan, Arweinydd Cyngor RhCT
6.50pmGwobr Arddangos Rhagoriaeth mewn Partneriaeth â Chynllunio a Chyflawni
Wedi’i gyflwyno gan Louise Davies (Cyfarwyddwr Gwasanaeth)
Enwebeion:
– Achlysur ‘Around the World’
– Phwyllgor Ieuenctid Ilan
Gwobr Cyfraniad Lles
Wedi’i gyflwyno gan y Cynghorydd Andrew Morgan
Enwebeion:
– Dydd Mercher Lles @ MACS
– Murlun Ynyshir
Gwobr Chwaraeon, Cerddoriaeth neu Ddiwylliant
Wedi’i gyflwyno gan Gaynor Davies, (Cyfarwyddwr Addysg)
Enwebeion:
– Prosiect Chwaraeon Baglan
– Menter Iaith
Perfformiad gan pobl ifanc ‘The Unknown’
Gwobr Ailgysylltu Rhagorol ag Addysg neu Hyfforddiant
Wedi’i gyflwyno gan Leanne Hillman-King (Rheolwr Gwasanaethau i Blant a
Phobl Ifainc)
Enwebeion:
– James Maher
– First Step Forward
Gwobr Cyfranogiad Gweithredol Rhagorol
Wedi’i gyflwyno gan Bedwyr Harries (Rheolwr y Gwasanaethau Ieuenctid)
Enwebeion:
– Cameron Chapman
– Fforwm Ieuenctid Cwm Cynon
7.50pmTORIAD – Lluniaeth
8.05pmSiaradwr Ysbrydoledig – Darren Carew (Swyddog Cynhwysiant – Undeb Rygbi Cymru)
Gwobr Clwb Ieuenctid y Flwyddyn
Wedi’i gyflwyno gan Paul Mee (Prif Weithredwr Cyngor Rhondda Cynon Taf)
Enwebeion:
– Clwb Ieuenctid Treorci
– Chlwb Ieuenctid Aberdâr
Gwobrau Mynd Gam Ymhellach
Wedi’i gyflwyno gan Y Cynghorydd Maureen Webber/ Y Cynghorydd Tina Leyshon
Enwebeion:
– Rachel Llewellyn
– Shauna Hopkins
– Helen Kelly
– Lindsey Poole
– Amy Bolderson
– Caroline Wool
– YEPS TV
– Her ‘Go Team’
Gwobrau Sêr Disglair
Wedi’i gyflwyno gan Annabel Lloyd (Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Blant)
Enwebeion:
– Talliyah Carmel Howells
– Isabelle Jones
– Lowri Mai Phillis
8.45pmAnerchiad i Gloi, Zoe Lancelott (Pennaeth Materion Llesiant a Chydnerthedd y Gymuned)
Diolch yn fawr i’n noddwyr:

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl