Achlysur Dathlu 2023 – Enillydd a Ail Oreuon

I ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023, byddwn yn rhyddhau’r enillwyr a’r ail oreuon ar gyfer pob gwobr o’n Digwyddiad Dathlu YEPS yn ddyddiol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dod yn ôl bob dydd i wylio’r fideos ysbrydoledig a roddodd nhw ar y rhestr fer!

Gwobr Arddangos Rhagoriaeth mewn Partneriaeth â Chynllunio a Chyflawni
Enillydd: Achlysur o Amgylch y Byd mewn un Diwrnod
Ail Wobr: Pwyllgor Ieuenctid Ilan

Gwobr Cyfraniad Lles

Enillydd: Prosiect Celf Iechyd Meddwl – Murlun Ynyshir
Ail Wobr: Dydd Mercher Lles ym MACS

Gwobr Chwaraeon, Cerddoriaeth neu Ddiwylliant

Enillydd: Prosiect Chwaraeon Baglan
Ail Wobr: Menter Iaith

Gwobr Ailgysylltu Rhagorol ag Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant

Enillydd: First Step Forward Project
Ail Wobr: James Maher

Gwobr Cyfranogiad Gweithredol Rhagorol

Enillydd: Fforwm Ieuenctid Cwm Cynon
Ail Wobr: Cameron Chapman

Gwobr Clwb Ieuenctid y Flwyddyn

Enillydd: Clwb Ieuenctid Treorci
Ail Wobr: Clwb Ieuenctid Aberdâr @ Cynon Linc

Gwobr Mynd Gam Ymhellach

Rachel
Shauna
Lindsey
Amy
Caroline
Helen
YEPS TV
Go Team Challenge

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl