Achlysur Rhuban Gwyn

Achlysur Partneriaeth Rhuban Gwyn Cwm Taf

Ar Ddydd Gwener 25 Tachwedd am 17:30, @ Llys Cadwyn, Llyfrgell Pontypridd

Rydyn ni’n annog pawb, yn enwedig dynion a bechgyn, i wneud Addewid y Rhuban Gwyn i beidio byth â chyflawni trais yn erbyn menywod, ei esgusodi neu aros yn dawel amdano.

I’w agor gan: Alex Davies-Jones AS – Cam-drin Domestig Ar-lein
Dirprwy Arweinydd RhCT Maureen Webber – Effaith Cam-drin Domestig
Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid RhCT –  Darllen cerdd
Gwylnos yng ngolau cannwyll

Cymorth a chyngor yn ystod yr achlysur

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl