Cydlynwyr Cyfleoedd Ieuenctid yn y Gymuned

Mae ein CYOC’s yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno ein gweithgareddau YEPS fel:

  • Gweithgareddau gwaith ieuenctid mewn ysgolion
  • Gweithgareddau gwaith ieuenctid mewn lleoliadau cymunedol
  • Clybiau ieuenctid
  • Clwb Fusion
  • Gweithgareddau gwaith ieuenctid ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau ysgol