Swyddogion Iechyd Meddwl a Lles

Mae ein Swyddogion Iechyd Meddwl a Lles yn cefnogi pobl ifanc yn RhCT trwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl ifanc y nodwyd bod ganddynt broblemau iechyd meddwl a lle bo hynny’n briodol, maent yn hwyluso cysylltiadau integredig â gwasanaethau arbenigol gan gynnwys CAMHS, Camddefnyddio Sylweddau, Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid ac ati. Byddant yn ceisio datblygu dulliau amgen. ymateb i bobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl a hybu iechyd meddwl da ymhlith pobl ifanc sy’n cyrchu gwasanaethau cymorth ieuenctid ar draws RhCT.

Cwrdd â’n Swyddogion Iechyd Meddwl a Lles