Cwrs Fortitude Trwy Miwsig 🎸🎶

🎤🎧🎸 FORTITUDE TRWY MIWSIG 🎤🎸🎧

Dechrau yn Hydref mae Fortitude Trwy Miwsig yn gwrs gwych in bawb sy’n hoff o gerddoriaeth i gofrestru. Eleni bydd Fortitude Trwy Miwsig yn cael ei gynnal yn adeilad newydd YMa! ym Mhontypridd!

Mae’r cwrs wedi’i anelu at pobl ifanc rhwng 16-25 sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf.

Os ydych chi’n gerddor cychwynnol, neu ddim mewn addysg neu hyfforddiant, neidiwch ymlaen i Fortitude Trwy Miwsig i ennill profiad ar lefel diwydiant.

Cofrestrwch heddiw os ydych yn:
✅ 16-25 ac yn byw yn RhCT
✅ Ceisio Profiad o’r Diwydiant Creadigol
✅ Ddim mewn addysg na chyflogaeth
👇 Cofrestrwch yma!👇

Fortitude Trwy Miwsig 2023

 

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl