Budd-Ddaliadau

Mae’r adran hon yn ystyried gwahanol sefyllfaoedd ble gallai’r budd-dal hwn fod ar gael i ti.

Ar hyn o bryd, mae llawer o newidiadau yn digwydd, felly darllena ein tudalennau gwahanol yn ofalus.

Er enghraifft, mae rhai budd-daliadau newydd eisoes wedi cael eu dwyn i mewn, nid yw rhai budd-daliadau newydd wedi cael eu dwyn i mewn eto, a bydd y budd-daliadau eraill yn aros yr un fath.

Gwneud cais newydd neu ail-gais am fudd-dal

  • Gallu di ffonio’r Canolfan Byd Gwaith i hawlio budd-dal newydd. Ffôn: 0800 055 6688 (Saesneg) neu 0800 012 1888 (Cymraeg)
  • Ffôn testun: 0800 023 4888 os wyt yn fyddar, yn drwm dy glyw, neu os oes gennyt anawsterau lleferydd
  • Mae galwadau llinell am ddim o linell tir. Efallai codir tâl os byddi’n galw o ffôn symudol, ond fe wnaiff Canolfan Byd Gwaith drefnu i dy ffonio’n ôl os gofynni iddynt
  • Mae’r llinellau ffôn ar agor o 8.00am i 6.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener
  • Gallu di hawlio ar-lein

Gweler isod rhestr o sefydliadau yn cynnig gwybodaeth, cymorth ac arweiniad cynhwysfawr ar fudd-daliadau a’r hyn y gallech fod â hawl i.

Gov.UK – A-Z of benefits

Gov.UK Benefits Calculator

Universal Credit Calculator

Money Advice Service’s section on Benefits

Citizens Advice Wales – Benefits

Rhywbeth i ddweud?