Sgiliau Cyflogadwyedd

Image for Sgiliau Cyflogadwyedd

Sut i hoelio cyfweliadau a datganiadau personol

Mae’r fideo isod, yn darparu awgrymiadau ar gyfer cyfweliad llwyddiannus, gan gynnwys sgiliau cyfathrebu a chyflwyniad.
Sut i ysgrifennu datganiad personol ar gyfer cais prifysgol neu ei gynnwys ar CV

Rhywbeth i ddweud?