Ysgol Gyfun Treorci

Ysgol Gyfun Treorci 

Mae rhaglen tymor y gwanwyn yn rhedeg o ddydd Mawrth 18 Ionawr i ddydd Gwener 1 Ebrill.

I gadw lle, cliciwch ar: ‘Ychwanegu at y Fasged’ ar y gweithgareddau o’ch dewis, ond peidiwch ag anghofio cadarnhau eich archeb drwy glicio ar ‘Cadarnhau/Archebu Nawr’.

Sicrhewch fod gennych gyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant(rhieni)/gofalwr(wyr) ar gael, oherwydd bydd angen y rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Amy Bolderson, Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid (YEO) ar: 07887450723 neu Cheryl Fereday, Cydlynydd Cynnig Ieuenctid Cymunedol (CYOC) ar 07795142439.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd hefyd ar gael yn eich ardal chi trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Treorci YMA am newyddion ysgol-benodol.

Darpariaeth Gwyliau

Beach Trip to Aberavon
The bus will pick up from Pengelli Lay-by at 10.0am
and return around 5.30pm
Please wear suitable clothing, bring bathers and a towel and a a drink
lunch is provided- please identify any dietary requirements on the consent form
Ponty Lido Inflatables Trip
The bus will pick up from Pengelli Lay-by at 11.30am
and return around 2.00pm
Please wear suitable clothing, bring bathers and a towel, £1 for locker and a drink
Dosbarth Llawn
Treorchy Youth Club Silent Disco
Join us for a Silent disco with Mocktails and Glitter Body Art at Treorchy Boys & Girls Club