Ysgol Gyfun Treorci

Ysgol Gyfun Treorci 

Mae rhaglen tymor y gwanwyn yn rhedeg o ddydd Mawrth 18 Ionawr i ddydd Gwener 1 Ebrill.

I gadw lle, cliciwch ar: ‘Ychwanegu at y Fasged’ ar y gweithgareddau o’ch dewis, ond peidiwch ag anghofio cadarnhau eich archeb drwy glicio ar ‘Cadarnhau/Archebu Nawr’.

Sicrhewch fod gennych gyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant(rhieni)/gofalwr(wyr) ar gael, oherwydd bydd angen y rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Amy Bolderson, Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid (YEO) ar: 07887450723 neu Cheryl Fereday, Cydlynydd Cynnig Ieuenctid Cymunedol (CYOC) ar 07795142439.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd hefyd ar gael yn eich ardal chi trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Treorci YMA am newyddion ysgol-benodol.

Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
DJing & Gaming - Xbox, Playstation, Switch and VR Headsets
YEPS Room & Youth Van
Dance Sessions with Tip Top Dance
Dance Studio, Block 5
Dydd Mercher
Chill Out & Art sessions with Josie
YEPS Room

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.