Adnoddau

Image for Adnoddau

Dyma rai adnoddau addysgiadol a defnyddiol a grëwyd gan Dîm CAH RhCT yn ystod Lockdown.

 

Careers in Education Videos:

1) Athro dan hyfforddiant

2) Athrawes ysgol gynradd

Fideos Prentisiaeth a Graddedig:

1) Prentis y Flwyddyn 2020 – Esta Lewis

2) Graddedig y Flwyddyn 2020 – Aaron Jones

 

3) 3 Gair: Graddedigion

Cysylltiadau defnyddiol i unrhyw un sy’n chwilio am rhagor o wybodaeth:

Adnoddau ar gyfer Arweinwyr Gyrfaoedd , Rhieni a Disgyblion (1)

Adnoddau ar gyfer Arweinwyr Gyrfaoedd , Rhieni a Disgyblion (2)

Adnoddau ar gyfer Arweinwyr Gyrfaoedd , Rhieni a Disgyblion (3)

Adnoddau ar gyfer Arweinwyr Gyrfaoedd , Rhieni a Disgyblion (4)

Adnoddau ar gyfer Arweinwyr Gyrfaoedd , Rhieni a Disgyblion (5)

Adnoddau ar gyfer Arweinwyr Gyrfaoedd , Rhieni a Disgyblion (6)

Adnoddau ar gyfer Arweinwyr Gyrfaoedd , Rhieni a Disgyblion (7)

 Digwyddiadau a chyrsiau ar-lein i fyfyrwyr Blwyddyn 12

Ar gyfer unrhyw geisiadau penodol cysylltwch;

Rhys Truelove Rhys.truelove@rctcbc.gov.uk
Nicola Barnes Nicola.j.barnes@rctcbc.gov.uk

I siarad â’ch Cynghorydd Gyrfaoedd Cymru ffoniwch:
0800 0284844

Rhywbeth i ddweud?